Solvetusan
(lewodropropizyna)

Syrop: 150 ml. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.
Dawkowanie: Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami. Do opakowania dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie między innymi 3 ml, 5 ml i 10 ml syropu. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli: 10 ml syropu do 3 razy na dobę, w odstępach co najmniej 6 godzin.
Dzieci w wieku powyżej 2 lat: z masą ciała 10-20 kg - 3 ml syropu 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin; z masą ciała 20-30 kg - 5 ml syropu 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

 

Lewodropropizyna - substancja czynna preparatu - przeczytaj

Właściwości lewodropropizyny: Lewodropropizyna działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.
Wskazania: Objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu.
Przeciwwskazania: Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewodropropizynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek jest stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go stosować tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i (lub) efekt leczenia choroby powodującej ten kaszel. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lewodropropizyny u osób w podeszłym wieku, ponieważ istnieją dowody zmiany wrażliwości na wiele leków w tej grupie pacjentów. Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 35 ml/min).
Stosowanie z innymi lekami: U osób szczególnie wrażliwych należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego zażywania leków uspokajających.
Stosowanie w ciąży i okresie karmienia piersią: Lewodropropizyny nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.
Wpływ na kierowanie pojazdami: W rzadkich przypadkach lewodropropizyna może powodować senność - należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy bądź obsługiwać urządzenia mechaniczne i poinformować ich o takiej ewentualności.
Możliwe działania niepożądane: Należy przerwać stosowanie lewodropropizyny i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów: ciężkie przypadki reakcji skórnych (pokrzywka, świąd) lub chorób skóry np. przebiegających z tworzeniem się pęcherzy; nierówna praca serca; reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, w postaci obrzęku, duszności, wymiotów i biegunki; śpiączka hipoglikemiczna.
Bardzo rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne; bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka; reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie; zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie; kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego; drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia); duszność, kaszel, obrzęk śluzówki układu oddechowego; niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.
przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie działania.

Facebook